The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

ПРОЗОРСКИ СИСТЕМИ


REHAU EURO - ДИЗАЈН 70
 • 70 mm- систем за објекти

  Системот Еуро Дизајн 70 ги нуди најдобрите услови за објекти.

  Со докажаниот РЕХАУ стандарден квалитет Еуро Дизајн 70 е економичен систем.

  Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.

  • Длабочина на вградување: 70 mm
  • Број на комори: 5 комори
  • Топлинска изолација: 
   Uf = 1,3 W/m²K (Еуро Дизајн 70 со стандардно армирање)
   Uf = 1,2 W/m²K (Еуро Дизајн 70 плус со термички разделено армирање)
  • Звучна изолација до Rw,P= 45 dB
  • Заштита од кражба: до класа на отпор 2 (ENV 1627)
  • Пропустливост на воздух: Класа 4 според  EN 12207
  • Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208
  • Економичен систем за различни намени
  • High Definition Finishing- површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
  • Кос фалц во рамката за подобро истекување на водата и полесно чистење
  • Оптимални статички карактеристики преку челично армирање  со голема длабочина на вградување
  • Еднакви армирања во рамот и крилото за полесно одржување на лагерот
  • По избор екструдирани дихтунзи за рационална завршна обработка
  • Еколошки производ, со тоа и можност за рециклирање
  • Можности за обликување со избор на дизајн на крило:прекршено или заоблено
  • Разновидни можности на дизајн со различни бои и декор фолии како и со лакирање или алуминиумски обвивки
  • Индивидуални форми на пр.  кружен, триаголен прозорец како и коси и испакнати дизајни  
  • Светло сивите дихтунзи ги нагласуваат белите профили
 

REHAU GENEO
 • Енергетска ефикасност до совршенство: Полно армиран прозорски профил од високотехнолошки материјал РАУ – ФИПРО ®

  ГЕНЕО е енергетски најдобриот прозорски профил кој моментално го има на пазарот со длабочина на вградување 86 mm.

  Она што го прави посебен е високотехнолошкиот материјал РАУ - ФИПРО. Тоа е материјал со влакнесто мрежно врзување  кој што овозможува голема стабилност на профилот. Во 90 % од примените веќе не се потребни челични армирања  како кај другите прозорски профили.  

  На тој начин со ГЕНЕО се добиваат најдобри вредности на топлинска изолација, бидејќи топлинските мостови кои што се создаваат при примена на челик отпаѓаат. Исто така со ГЕНЕО се веќе повеќе од исполнети критериумите кои ги поставува правилникот за заштеда на електрична енергија (EnEV) .

  Истовремено овој систем нуди оптимални предуслови за дизајн и комфор.

  • Длабочина на вградување: 86 mm / средишен дихтунг
  • Број на комори: 6 комори
  • Топлинска изолација: Uf = до 0,86 W/m²K
  • Заштеда на енергија: до 76% *
  • Материјал: материјал со влакнесто мрежно врзување РАУ-ФИПРО®, коекструдиран надворешен слој од високо квалитетен РАУ-ПВЦ за најдобар квалитет на површините
  • Звучна изолација: без челично армирање до  Rw,P = 47 dB (со застаклување  Rw = 50 dB)
  • Заштита од провалување: до класа на отпор 3, до класа на отпор 2 без челик
  • Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
  • Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)

  *Намалување на енергетските загуби на прозорецот со замена на стариот дрвен/пластичен  прозорец од 80 те години  (Uf = 1,9, Ug = 3,0) со прозорци од ГЕНЕО профили(Uf= 0,86, Ug = 0,5, големина на прозорец123 x 148 cm)

  • Полно армиран прозорски систем без дополнително челично армирање
  • Одлична стабилност со високо технолошки материјал РАУ-ФИПРО®, усовршена профилна конструкција и интегриран систем на зајакнување (IVS)
  • Тенки рамки 115 мм кои овозможуваат оптимално навлегување на светлина
  • Рационално складирање и производство со полно армирање
  • Полесно ракување и монтажа заради тежинска предност до 40% наспроти обичните системи на прозорски профили
  • Функционални комори за оптимизирање на изолационите карактеристики со термо модули
  • Голема длабочина на фалца од 66 мм за изведба на тројно застаклување
  • Намален притисок на затворање а со тоа и полесно отварање и затварање со ново развиена геометрија на дихтување
  • High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
  • Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање
  • Енергетска ефикасност до совршенство – со  ГЕНЕО ПРОГРАМАТА (прозорци, влезни врати, подигачко – клизни врати) добивате одлична изолација.
  • Реализирање на голем број архитектонски можности преку индивидуални форми, на пр. кружен, триаголен прозорец како и коси и испакнати дизајни за прв пат со полно армирање.
  • Разновидни можности на дизајн со различни бои и декор фолии како и со лакирање или алуминиумски обвивки
  • Светло сивите дихтунзи ги нагласуваат белите профили а црните дихтунзи ги нагласуваат  профилите во боја
  • Елегантна оптика преку закосени делови од 20° и 5 мм надворешни агли
  • Дополнителни можности со закосеното дизајнирано крило.
 

REHAU EURO - ДИЗАЈН 86
 • 86 mm-економичен систем за одлична топлинска изолација

  Големата длабочина на вградување на овој систем од 86 mm овозможува примена на трослојно застаклување од сите високоефикасни изолациони стакла.

  Дополнително повеќекоморната техника го користи воздухот како медиум за изолација.

  Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.

  • Длабочина на вградување: 86 mm / преклопен дихтунг
  • Број на комори: 6 комори
  • Топлинска изолација: Uf до 1,1 W/m²K
  • Звучна изолација до Rw,P= 46 dB
  • Заштита од кражба: до класа на отпор 3
  • Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
  • Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)
  • За нискоенергетски куќи и реновирање на стари градби
  • Одлична можност за заптивање со интелигентната геометрија на профилот и челичното армирање.  
  • Широчина на видливост од 115 мм за оптимално навлегување на светлина
  • Голема длабочина на фалца од 66 мм за изведба на тројно застаклување
  • High Definition Finishing-површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
  • Еколошки производ, а со тоа и можност за рециклирање
  • Реализирање на голем број архитектонски можности преку индивидуални форми, на пр. кружен, триаголен прозорец како и коси и испакнати дизајни за прв пат со полно армирање.
  • Разновидни можности на дизајн со различни бои и декор фолии како и со лакирање или алуминиумски обвивки
  • Светло сивите дихтунзи ги нагласуваат белите профили а црните дихтунзи ги нагласуваат  профилите во боја
  • Елегантна оптика преку закосени делови од 20° и 5 мм надворешни агли

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com