The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

REHAU EURO - ДИЗАЈН 70

 • 70 mm- систем за објекти

  Системот Еуро Дизајн 70 ги нуди најдобрите услови за објекти.

  Со докажаниот РЕХАУ стандарден квалитет Еуро Дизајн 70 е економичен систем.

  Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.

  • Длабочина на вградување: 70 mm
  • Број на комори: 5 комори
  • Топлинска изолација: 
   Uf = 1,3 W/m²K (Еуро Дизајн 70 со стандардно армирање)
   Uf = 1,2 W/m²K (Еуро Дизајн 70 плус со термички разделено армирање)
  • Звучна изолација до Rw,P= 45 dB
  • Заштита од кражба: до класа на отпор 2 (ENV 1627)
  • Пропустливост на воздух: Класа 4 според  EN 12207
  • Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208
  • Економичен систем за различни намени
  • High Definition Finishing- површина (HDF): висококвалитетна, мазна и лесна за одржување.
  • Кос фалц во рамката за подобро истекување на водата и полесно чистење
  • Оптимални статички карактеристики преку челично армирање  со голема длабочина на вградување
  • Еднакви армирања во рамот и крилото за полесно одржување на лагерот
  • По избор екструдирани дихтунзи за рационална завршна обработка
  • Еколошки производ, со тоа и можност за рециклирање
  • Можности за обликување со избор на дизајн на крило:прекршено или заоблено
  • Разновидни можности на дизајн со различни бои и декор фолии како и со лакирање или алуминиумски обвивки
  • Индивидуални форми на пр.  кружен, триаголен прозорец како и коси и испакнати дизајни  
  • Светло сивите дихтунзи ги нагласуваат белите профили

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com