Ал прозори и врати

SMARTIA M9660 е систем за поставување во средини со потопла клима, обезбедувајќи висок квалитет и можност за различни типологии. Кој обезбедува  сигурност и функционалност без вложување многу средства.

 • Длабочина 56 мм (основа)
 • Специјални профили достапни за разновидни влезни врати
 • Достапно во повеќе дизајни
 • Максимална дебелина на стакло до 49мм
 • Звучна изплација до 36db
 • Заштита од провала

Технички карактеристики

 • Дебелина на рачка – 56 мм
 • Дебелина на крило 63,5мм
 • Минимум ширина 82 мм
 • Минимум ширина на т профил 70 мм
 • Ширина на механизам на крило до 180кг
 • Дебелина на стакло до 49мм
 • Вид на термална изолација 24мм

Термална изолација
EN ISO 10077-2
Uƒ= 1.8-2.5 w/m²K
Uw = 1.56 w/m²K
(големина на рамка од 1,5 х 2,2 m, Ug=1.0w)

ALUMIL COMFORT M 9400 е систем за влезна врата без термички прекин, тоа е еден од најкомплетните неизолирани алумински системи кој пружа голем избор на влезни врати со задоволителни перформанси .

 • Длабочина 45 мм
 • Широк спектар на дизајни и конструктивни решенија за врати и прозори
 • Профили со заоблени и рамни ѕидови
 • Системот може да биде комбиниран со клизен систем М9050 за специјални конструкции со зглобни и клизни прозори.

Технички карактеристики

 • Видлива ширина – 104 мм
 • Висина на рам – 58 мм
 • Ширина на рам – 45 мм
 • Висина на крило – 74 мм
 • Ширина на крило – 52,4 мм
 • Тежина на крило – до 130 кг
 • Застаклување до 32 мм

Сертификати

 • Пропуст на воздух EN1026, ЕN12207, CLASS4
 • Непропустливост на вода CLASS E750
 • Резистентност на ветер CLASS C5/B5
 • Звучна изолација до 36 дб.
 • Термичка изолација Vw=1.69 W/m²K
 • За прозор со димензии 1500/2200 и Ug=1.0 W/m²K