Монтажа

Монтажата ја врши екипата монтери на Ал Пан ДООЕЛ и е составена од искусни и обучени вработени кои ги поседуваат сите потребни сертификати.