Производство

Производството се одвива во најпрофесионални услови со најсовремена технологија. Секоја година се вложува во нови уште посовремени машини и опреми за работа. Производството се одвива во простории на површина од 800 м2.