Генео рау фипро Х

ГЕНЕО Прозорци

Врвен систем на профили за прозорци зајакнати со стаклени влакна со длабочина на вградување 86 mm и Uf-вредност до 0,79 W/m²K

ГЕНЕО овозможува висока стабилност на прозорецот со висококвалитен материјал комбиниран со систем за зацврстување IVS. Така ГЕНЕО, целосно без топлински мостови достигнува врвни вредности на топлинска изолација Uf- до 0,79 W/m²K и ја намалува потрошувачката на енергија до 76%.

Предности:

 • Заштедувате до 76 % енергија: топлинска изолација Uf: 0,79 W/m²K
 • Се чувствувате сигурно во вашиот дом благодарение на високата заштита од провала на самиот профил (EN 1627): RC3
 • Уживате во тишина благодарение на намалување на бучавата од надвор за 24 пати: Rw = 47 dB
 • Прозорците и вратите ги чистите лесно благодарение на мазната површина на профилот
 • Отпорност на ветар (EN 12210): B5
 • Отпорност на силен дожд (EN 12208): 9A
 • Пропустливост на воздух (EN 12207): 4
 • Сила за отварање (EN 13115): 2 (5N/m)
 • Формата на прозорецот може да се одбере индивидуално: правоаголни, полукружни, кружни, триаголни.
 • Бојата може да се одбере од пaлетата на 220 бои и декори.

 

Технички податоци

 • Видливост на рам/крило: 99 mm до 179 mm
 • Видливост на средишниот дел на прозорецот: 110 mm до 214 mm
 • Длабочина на вградување: 86 mm
 • Број на комори: 6 (функционални комори)
 • Дебелина на стакло: макс. 53 mm
 • Систем за дихтување: 2 преклопни дихтунзи , 1 средишен дихтунг, 1 средишен пластичен дихтунг за пасивни куќи кај ГЕНЕО ПХЦ

ГЕНЕО Влезни врати

 • Врвен систем со 86 mm длабочина на вградување и UD -вредност до 0,54 W/m²K
 • Нашиот врвен систем ГЕНЕО во 90 % од сите случаи може да се реализира без челично армирање а со тоа и без топлински мостови. ГЕНЕО Влезната врата, комбинирана со термомодули и исполна за влезна врата со дебелина до 53 mm– достигнува UD -вредност до 0,51 W/m²K.

Предности:

 • Најдобра топлинска изолација и извонреден дизајн: UD:0,54 W/m²K
 • Висока стабилност благодарение на виссококваллитетниот материјал РАУФИПРО
 • Индивидуална звучна изолација: зависна од исполната
  отпорност на провала
 • Совршена оптика со скриен механизам
 • Ја има во сите бои
  -Отпорност на провала (EN 1627): RC2
  -Отппорност на невреме (EN 12210): B2
  -Отппорност на силен дожд (EN 12208): 4A
  -Пропустливост на воздух (EN 12207): 3

Технички податоци

 • Видливост на рам/крило:169 mm
 • Видливост на праг/крило:127 mm (висина на праг 20 mm)
 • Длабочина на вградување:86 mm
 • Број на комори:6
 • Дебелина на стакло: макс. 53 mm
 • Систем за дихтување: 2 преклопни дихтунзи, 1 средишен дихтунг
 • Дизајн на профил: крило со израмнувачка површина

ГЕНЕО Подигачко-лизгачки врати

 • Врвен систем со 86 mm длабочина на вградување Uf-вредност до 1,3 W/m²K
 • Подигачко-лизгачката врата ГЕНЕО може да има должина до 10 m, висина до 2,70 m и тежина од само 400 kg, за изглед на голема стаклена површина. За широки погледи кон природата и зимските градини. Со своите вредности за топлинска изолација, ГЕНЕО покажува карактеристики на стандардите за пасивни куќи.

Предности:

 • Лесна употреба со соодветна техника
 • Сигурна инвестиција со исполнување на европските стандарди за заштеда на енергија
 • Благодарение на лесниот материјал и големите димензии се монтираат лесно
 • Ги има во сите бои
 • Топлинска изолација Uf:1,30 W/m²K
 • Звучна изолација: Rw до 43 dB
 • Отпорност на провала (EN 1627): до RC2
 • Отпорност на невреме (EN 12210): B3
 • Отпорност на силен дожд (EN 12208): 9A
 • Пропустливост на воздух (EN 12207): 4

Технички податоци

 • Општо
 • Видливост на рам/крило: 169 mm
 • Длабочина на вградување рам/крило: 203 mm / 86 mm
 • Број на комори: 5
 • Дебелина на стакло: макс. 53 mm
 • Големина на лизгачко крило : макс. 300 cm x 270 cm (ширина x висина)
 • Дизајн на профил: крило со израмнувачка површина