Ролетни

Системот за ролетни од РЕХАУ,  КОМФОРТ ДИЗАЈН ПЛУС (COMFORT-DESIGN PLUS)  ги исполнува сите критериуми за заштита од сонце, спречува насилно влегување, штити од светлина кога е потребни, а воедно штити и од инсекти.

Надпрозорските кутии за ролетни ги има во три димензии 155 mm, 195 mm и 245 mm, кои може да си користат на нови објекти но и за реновирање на постоечки. Кутијата со големина од 245 mm се користи за поголеми прозорци и врати во нови објекти.

 

Карактеристики:

  • Компатибилен со прозорските системи од дрво, пластика и алуминиум
  • Димензиониран за длабочина на рам 58 – 90 mm
  • Топлинска изолација: U < 0,85 W/m²K
  • Звучна изолација до Rw,P= 42 dB
  • Големини на кутии 155mm, 195mm, и 245 mm
  • Во кутиите за ролетна има интегриран комарник (од прозирна мрежа), што воедно овозможува заштита од инсекти
  • Системот е опремен со закосен профил, заради одведување на влагата нанадвор
  • Kaj кутиите со големина 195 и 245, постои можност за изведба на капак за ревизија, кој ќе се отвара надоле за полесно чистење